Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu5.11.2019, 26.11.2019
    Nezaradené
Bratislava, Žilina - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vás pozýva na tréningové semináre "ECVET - ako s ním správne pracovať", ktoré sa uskutočnia dňa 5.11.2019 v Bratislave a dňa 26.11.2019 v Žiline. Pozvánka. [SK, pdf, 195 KB]
 
 
 
 

Ostatné podujatia14. - 17. 1. 2020
    Nezaradené
Nórsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na kontaktný seminár Use of ICT in pre-primary and primary education, ktorý sa bude konať v Tromsø v Nórsku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania – učiteľov alebo riaditeľov, ktorí pracujú s deťmi v predprimárnom a primárnom vzdelávaní (žiaci vo veku 1-9 rokov), a ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o inovatívnom využívaní IKT v najnižších stupňoch vzdelávania. Inštitúcie, ktoré účastníci zastupujú by mali mať záujem zapojiť sa do Školského výmenného partnerstva KA229, mali by mať PIC (OID) kód a mali by byť zaregistrované na eTwinning portáli. Cieľom je  nadviazanie kontaktov, diskusia o situácii v oblasti IKT v zúčastnených krajinách a súčasťou bude aj študijná návšteva materskej alebo základnej školy, ktorá aktívne pracuje s IKT vo vzdelávaní. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 573 KB]
 
19. - 21. 2. 2020
    Nezaradené
Írsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na kontaktný seminár Learnovation – Innovate to Learn through Erasmus+, ktorý sa bude konať v Dubline v Írsku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektora školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy alebo vzdelávania dospelých, ktorí majú bežiaci alebo práve ukončený projekt KA2 s cieľom využívania nových vyučovacích  a vzdelávacích metód alebo vyvíjajú nové inovatívne nástroje výučby, ako sú napr. gamification, Technology Enhanced Learning, Creative Learning a pod. Cieľom tohto seminára je výmena a propagácia osvedčených postupov pri navrhovaní a implementácii inovatívnych prístupov vo výučbe a nadviazanie kontaktov s podobnými organizáciami s cieľom rozvíjať budúce projekty súvisiace s témou seminára. Uchádzačov vyberá írska národná agentúra, preto je potrebné okrem slovenskej prihlášky vyplniť aj prihlášku v anglickom jazyku. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií [SK, pdf, 400 KB], prihláška pre írsku národnú agentúru [EN, docx, 12 KB]
 Podujatia organizované IUVENTA - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a športRadi Vás stretneme na našich seminároch. Informácie o nových seminároch zverejňujeme priebežne.


media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov