Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuOstatné podujatia9. – 10. 9. 2019
    Nezaradené
Lotyšsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo všetkých sektorov vzdelávania na tematický seminár Erasmus+ boosting employability and promoting cooperation with the world of work, ktorý sa bude konať v Jūrmale v Lotyšsku. Podujatie je určené zástupcom všetkých sektorov vzdelávania – koordinátorom bežiacich Erasmus+ projektov na danú tému, zainteresovaným stranám a tvorcom politík, ktorí majú záujem o tému seminára a zdieľanie svojich odborných znalostí. Cieľom podujatia je získanie informácii od tvorcov politík o vplyve systému vzdelávania a odbornej prípravy na zamestnateľnosť učiacich sa, zapojenie sa do pracovných skupín v sektorových a medzisektorových diskusiách o relevantnosti vzdelávania na trhu práce a uľahčovaní zamestnateľnosti študentov v rámci programu Erasmus+. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 345 KB]
 
6. - 8.11.2019
   Vysokoškolské vzdelávanie
Cyprus - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Exchange of good practices among IROs on ICM related issues, ktorý sa bude konať v Larnake na Cypre. Podujatie je určené zástupcom sektora vysokoškolského vzdelávania, ktorí majú skúsenosti s projektmi KA107. Počas seminára si účastníci budú zdieľať metodiky a dobrú prax na vlastných inštitúciách pri riadení projektov. Rovnako budú prebiehať workshopy na témy ako víza, uznávanie kreditov, IIA zmluvy, rozpočet, prihláška, propagácia a dopad KA107 na všetky zapojené inštitúcie. Cieľom je vypracovať odporúčací dokument pre budúce zlepšenia akcie KA107. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 397 KB]
 
11. – 13. 11. 2019
    Nezaradené
Fínsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy na kontatný seminár Project Incubator - The future of VET, ktorý sa bude konať v Helsinkách vo Fínsku. Podujatie je určené učiteľom, riaditeľom, koordinátorom projektov z odborného vzdelávania a prípravy, zástupcom firiem, školiacich stredísk a tvorcom politík odborného vzdelávania a prípravy. Cieľom podujatia je vytvorenie nových partnerstiev pre projekty KA1 a KA2. Súčasťou podujatia budú aj metódy spoluvytvárania projektových nápadov a plánov, výmena osvedčených postupov z rôznych krajín, identifikácia výziev a diskusia o možných riešeniach týkajúcich sa budúcnosti odborného vzdelávania a prípravy. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 346 KB]
 Podujatia organizované IUVENTA - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a športRadi Vás stretneme na našich seminároch. Informácie o nových seminároch zverejňujeme priebežne.


media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov