Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu18. 3. – 20. 3. 2020
    Nezaradené
Bratislava - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektora školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy na medzinárodný tematický seminár Innovation with CLIL - Experiencing CLIL with Erasmus+, ktorý sa bude konať v Bratislave. Podujatie je určené organizáciám, ktoré majú bežiaci projekt Erasmus+ týkajúci sa CLIL (KA101, KA201, KA202, KA229). Môžu byť koordinátormi ako aj partnermi. Účastníci by mali byť učitelia na základných alebo stredných školách, kde sa používa CLIL, bez ohľadu na cudzí jazyk používaný v CLIL. Cieľom seminára je výmena osvedčených postupov, rozvíjanie zručností účastníkov v používaní CLIL v triedach a zvýšenie vplyvu projektov Erasmus+. Komunikačným jazykom bude angličtina. Prihláška /odkaz na word/. Prihláška [SK, docx, 64 KB], viac informácií. [SK, pdf, 342 KB]
 
 
 
 

Ostatné podujatia25. - 27. 3. 2020
   Odborné vzdelávanie a príprava
Česká republika - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov odborného vzdelávania a prípravy na kontaktný seminár Come and see (Exchange of good practices as support for internationalisation of institutions and professionalisation of teachers in VET sector), ktorý sa bude konať v Prahe v Českej republike. Podujatie je určené pre jednotlivcov z organizácií pôsobiacich v oblasti OVP. Účastníci môžu byť nováčikovia v programe Erasmus+ alebo mať skúsenosti s Erasmus+ projektami, no mali by sa zaujímať o tému seminára. Cieľom seminára bude výmena osvedčených postupov, navštívenie inštitúcie OVP so silnou spoluprácou medzi OVP a podnikmi, zoznámenie sa so systémami OVP v rôznych krajinách a aj vytvorenie siete pedagógov OVP pre budúce partnerstvá v projektoch Erasmus+. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 395 KB]
 
11. - 13. 5. 2020
    Nezaradené
Nemecko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na tematický seminár “Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality”A European conference on the future of Erasmus+ in the School Sector, ktorý sa bude konať v Bonne v Nemecku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania – nováčikov v programe Erasmus+ alebo pre skúsených koordinátorov projektov Erasmus+ alebo eTwinning, ktorých projekty sa dotýkajú témy inklúzie žiakov zo znevýhodneného prostredia. Podujatie je vhodné aj pre ministerských pracovníkov alebo zástupcov iných školských úradov, ktorí sa zaoberajú témou inklúzie v školskom vzdelávaní. Počas seminára budú na základe skúseností z projektov Erasmus+ prezentované výzvy a požiadavky na nový program Erasmus v téme inklúzie, rovnako to bude príležitosť na nájdenie partnerov do budúcich projektov. Komunikačným jazykom bude angličtina a z časti aj nemčina. Viac info [SK, pdf, 410 KB], program konferencie [EN, pdf, 318 KB]
 
6. - 9. 4. 2020
    Nezaradené
Francúzsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy na študijnú návštevu Fight against gender stereotypes: in educational and teaching practices, in school guidance and career guidance, ktorý sa bude konať v meste Poitiers vo Francúzsku. Podujatie je určené pre školských inšpektorov, ministerských pracovníkov, riaditeľov škôl, kariérových poradcov, školských psychológov alebo odborníkov v téme rodových stereotypov. Účastníci by mali byť pripravení podeliť sa o svoje skúsenosti a prezentovať postup, ktorý je v domácej krajine relevantný, pokiaľ ide o boj proti rodovým stereotypom. Cieľom podujatia je zdieľanie skúseností, praktík a vzdelávacích politík s inými odborníkmi z celej Európy na tému rodových stereotypov. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 395 KB]
 Podujatia organizované IUVENTA - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a športRadi Vás stretneme na našich seminároch. Informácie o nových seminároch zverejňujeme priebežne.


media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov