Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuOstatné podujatia27. - 30. 11. 2019
   Vzdelávanie dospelých
Belgicko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov vzdelávania dospelých na kontaktný seminár Active Citizenship in Adult Education, ktorý sa bude konať v meste Bilzen v Belgicku. Podujatie je určené pre zástupcov z inštitúcii, ktoré sa zaoberajú zlepšovaním aktívnych občianskych schopností dospelých vo formálnom alebo neformálnom sektore vzdelávania dospelých. Seminár sa zameriava na zvyšovanie informovanosti a porozumenie spoločným európskym hodnotám – zásady jednoty a rozmanitosti. Cieľom je zdieľať osvedčené postupy, diskutovať o nápadoch na nové projekty, nájsť partnerov pre budúce Erasmus+ projekty KA1 alebo KA2. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 399 KB]
 
11. – 13. 11. 2019
   Odborné vzdelávanie a príprava
Fínsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy na kontatný seminár Project Incubator - The future of VET, ktorý sa bude konať v Helsinkách vo Fínsku. Podujatie je určené učiteľom, riaditeľom, koordinátorom projektov z odborného vzdelávania a prípravy, zástupcom firiem, školiacich stredísk a tvorcom politík odborného vzdelávania a prípravy. Cieľom podujatia je vytvorenie nových partnerstiev pre projekty KA1 a KA2. Súčasťou podujatia budú aj metódy spoluvytvárania projektových nápadov a plánov, výmena osvedčených postupov z rôznych krajín, identifikácia výziev a diskusia o možných riešeniach týkajúcich sa budúcnosti odborného vzdelávania a prípravy. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 346 KB]
 
26. - 29. 11. 2019
   Vzdelávanie dospelých
Fínsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov vzdelávania dospelých na tematický seminár Social justice in lifelong guidance for adults, ktorý sa bude konať v meste Kittilä vo Fínsku. Podujatie je určené pre zástupcov z inštitúcii, ktoré sa venujú poradenstvu vo vzdelávaní dospelých, pracujú s menšinami, prisťahovalcami alebo sa zaoberajú otázkou diskriminácie. Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom teoretické, metodologické a praktické nástroje na riešenie otázok sociálnej spravodlivosti. Počas seminára sa budú hľadať odpovede aj na niektoré z týchto otázok: Ako poskytovať poradenstvo klientom zastupujúcim menšiny? Aké etické problémy môžu vzniknúť pri poradenskom stretnutí? Ako sa vysporiadať s rasizmom v oblasti poradenstva? Existuje priestor pre inakosť? Majú poradenské služby dosah na tých, ktorí potrebujú poradenstvo? Existuje v poradenstve sociálna spravodlivosť? Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 400 KB]
 
12. - 16. 11. 2019
   Všetky sektory
Rumunsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov všetkých sektorov vzdelávania na kontaktný seminár Strategic Partnerships Plus – Empowering Democratic Participation, ktorý sa bude konať v Bukurešti v Rumunsku. Podujatie je určené pre zástupcov zo všetkých sektorov vzdelávania, ktorí sa zaujímajú o projekty strategických partnerstiev (jednosektorových aj medzisektorových) a zároveň doteraz ešte neboli koordinátormi takýchto projektov.  Cieľom seminára bude poskytnúť priestor na zdieľanie poznatkov a skúseností medzi organizáciami zapojenými do všetkých typov vzdelávacích aktivít z rôznych sektorov vzdelávania, výmena osvedčených postupov a vytvorenie partnerstiev pre budúce projekty strategických partnerstiev Erasmus+ prostredníctvom interaktívnych metód so zameraním na pochopenie pojmov a špecifík práce v projektoch nadnárodnej spolupráce. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 399 KB]
 
1. - 4. 12. 2019
   Vzdelávanie dospelých
Nemecko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov vzdelávania dospelých na kontaktný seminár Contact making seminar on the subject of digital competencies for staff in adult education, ktorý sa bude konať v Kolíne nad Rýnom v Nemecku. Podujatie je určené pre zástupcov z centier ďalšieho vzdelávania, pre inštitúcie odbornej prípravy učiteľov, podniky, výskumné inštitúcie a iné organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania dospelých, ktoré sa zaujímajú o tému seminára a ktoré majú záujem podať prihlášku na  projekty Erasmus + KA1 alebo KA2. Počas seminára budú príležitosti na zdieľanie skúseností a objavenie nových prístupov v oblasti digitalizácie vo vzdelávaní dospelých. Cieľom je nájsť partnerov pre budúce Erasmus+ projekty. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 395 KB]
 
27. - 29. 11. 2019
   Odborné vzdelávanie a príprava
Luxembursko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov odborného vzdelávania a prípravy na kontaktný seminár Contact seminar on developing strategic internationalisation and partnerships in VET, ktorý sa bude konať v meste Luxemburg v Luxembursku. Podujatie je určené pre zástupcov organizácií pôsobiacich v oblasti OVP. Účastníci môžu byť nováčikovia v programe Erasmus+ alebo už môžu mať skúsenosti s Erasmus+ projektami, ale mali by mať predstavu o projekte, ktorý by chceli na tomto podujatí ďalej rozvíjať. Cieľom seminára bude výmena osvedčených postupov, skúseností s mobilitnými projektami, širšou spoluprácou v oblasti OVP a vytvorenie partnerstiev pre budúce projekty Erasmus+. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 398 KB]
 
2. - 5. 12. 2019
   Školské vzdelávanie
Nórsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na kontaktný seminár KA101 – Consortium – newcomers (focus on job-shadowing), ktorý sa bude konať v Bergene v Nórsku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania – potenciálnych koordinátorov konzorcií, ktorí s konzorciami v projektoch KA101 nemajú veľké skúsenosti alebo im žiadosť o konzorcium nebola schválená v predchádzajúcich výzvach. Cieľom je  nadviazanie kontaktov a vytvorenie konzorcií, ktoré by podali projekt KA101 v nasledujúcej výzve. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 400 KB]
 
9. - 10. 12. 2019
   Školské vzdelávanie
Švédsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na kontaktný seminár Early Childhood Education and Care, ktorý sa bude konať v Štokholme vo Švédsku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania – učiteľov, riaditeľov, ministerských pracovníkov, tvorcov politík a pod., ktorí sa zaujímajú o projekty strategických partnerstiev.  Počas seminára budú mať účastníci možnosť nadviazať nové kontakty, vymieňať si názory s európskymi kolegami a navrhnúť zameranie budúceho partnerstva. Cieľom seminára bude výmena osvedčených postupov a vytvorenie návrhov projektov pre strategické partnerstvá v školskom sektore. Uchádzačov vyberá švédska národná agentúra, preto je potrebné okrem slovenskej prihlášky vyplniť aj prihlášku v anglickom jazyku. Komunikačným jazykom bude angličtina. Prihláška pre švédsku národnú agentúru [EN, docx, 36 KB], viac informácií. [SK, pdf, 400 KB]
 Podujatia organizované IUVENTA - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a športRadi Vás stretneme na našich seminároch. Informácie o nových seminároch zverejňujeme priebežne.


media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov