Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuOstatné podujatia11. - 13. 5. 2020
    Nezaradené
Nemecko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na tematický seminár “Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality”A European conference on the future of Erasmus+ in the School Sector, ktorý sa bude konať v Bonne v Nemecku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania – nováčikov v programe Erasmus+ alebo pre skúsených koordinátorov projektov Erasmus+ alebo eTwinning, ktorých projekty sa dotýkajú témy inklúzie žiakov zo znevýhodneného prostredia. Podujatie je vhodné aj pre ministerských pracovníkov alebo zástupcov iných školských úradov, ktorí sa zaoberajú témou inklúzie v školskom vzdelávaní. Počas seminára budú na základe skúseností z projektov Erasmus+ prezentované výzvy a požiadavky na nový program Erasmus v téme inklúzie, rovnako to bude príležitosť na nájdenie partnerov do budúcich projektov. Komunikačným jazykom bude angličtina a z časti aj nemčina. Viac info [SK, pdf, 412 KB], program konferencie [EN, pdf, 318 KB]
 
6. - 9. 4. 2020
    Nezaradené
Francúzsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy na študijnú návštevu Fight against gender stereotypes: in educational and teaching practices, in school guidance and career guidance, ktorá sa bude konať v meste Poitiers vo Francúzsku. Podujatie je určené pre školských inšpektorov, ministerských pracovníkov, riaditeľov škôl, kariérových poradcov, školských psychológov alebo odborníkov v téme rodových stereotypov. Účastníci by mali byť pripravení podeliť sa o svoje skúsenosti a prezentovať postup, ktorý je v domácej krajine relevantný, pokiaľ ide o boj proti rodovým stereotypom. Cieľom podujatia je zdieľanie skúseností, praktík a vzdelávacích politík s inými odborníkmi z celej Európy na tému rodových stereotypov. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 395 KB]
 Podujatia organizované IUVENTA - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a športRadi Vás stretneme na našich seminároch. Informácie o nových seminároch zverejňujeme priebežne.


media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov