Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuOstatné podujatia11. - 12. 5. 2021
    Nezaradené
Nemecko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na online verziu tematického seminára Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektora školského vzdelávania – nováčikov v programe Erasmus+ alebo skúsených koordinátorov projektov Erasmus+ alebo eTwinning, ktorých projekty sa dotýkajú témy inklúzie žiakov zo znevýhodneného prostredia. Podujatie je vhodné aj pre zástupcov ministerstiev školstva alebo školských úradov, ktorí sa zaoberajú témou inklúzie v školskom vzdelávaní. Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom príklady dobrej praxe na tému seminára a vymeniť si skúsenosti medzi účastníkmi z rôznych krajín, dozvedieť sa o nových možnostiach financovania v novom programe Erasmus+ (2021 – 2027). Na seminár je potrebné vyplniť online prihlášku cez Survey Monkey do 10. 3. 2021. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info, [SK, pdf, 315 KB], predbežný program [EN, pdf, 184 KB]
 
20. - 30. 4. 2021
    Nezaradené
Poľsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na online verziu kontaktného semináru Building project planning and management competences among workers of early childhood education and care institutions. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania – riaditeľov alebo učiteľov materských škôl, ktorí majú záujem o realizáciu projektov cez program Erasmus+ v kľúčovej akcii 2. Cieľom podujatia je podpora zástupcov predškolských zariadení pri profesionalizácii ich vedomostí a zručností pri plánovaní a realizácii vzdelávacích projektov medzinárodnej spolupráce a vyhľadanie partnerov pre budúce projekty. Na seminár je potrebné vyplniť online prihlášku cez Survey Monkey do 23. 3. 2021. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info, [SK, pdf, 256 KB], predbežný program [EN, pdf, 593 KB]
 Podujatia organizované IUVENTA - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a športRadi Vás stretneme na našich seminároch. Informácie o nových seminároch zverejňujeme priebežne.


media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov