Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu15. – 17. 10. 2020
    Nezaradené
Rôzne - SAAIC -Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa už druhý rok zapája do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays, ktorej cieľom je vyzdvihnúť prínos programu Erasmus+. Realizátori projektov sa môžu do iniciatívy zapojiť zorganizovaním akéhokoľvek podujatia či aktivity, ktorá propaguje program Erasmus+ a jeho pozitívny dopad na žiakov a študentov, pedagógov, školy a vzdelávacie inštitúcie, či neustále sa učiacich dospelých. Podujatie sa musí konať počas #ErasmusDays, teda od 15. do 17. októbra 2020, a musí byť zaregistrované na medzinárodnej webstránke www.erasmusdays.eu . Viac informácií, tipy na zaujímavé aktivity či možnosti, ako vás môže podporiť národná agentúra, nájdete na slovenskej stránke #ErasmusDays.
 
 
 
 

Ostatné podujatia10. - 12. 11. 2020
    Nezaradené
Maďarsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektora vzdelávania dospelých na online verziu kontaktného seminára Online contact making seminar on how to engage people with low educational background. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektora vzdelávania dospelých, predovšetkým centrá ďalšieho vzdelávania, podniky, výskumné inštitúcie a iné organizácie, ktoré zaujala téma seminára a majú záujem o projekty Erasmus+ v Kľúčovej akcii 1 alebo 2. Cieľom seminára je poskytnúť organizáciám z rôznych európskych krajín príležitosť nájsť si partnerov s podobným záujmom. Na seminár je potrebné vyplniť prihlášku cez portál www.salto-et.net do 10. 10. 2020. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 265 KB]
 
9. – 11. 11. 2020
    Nezaradené
Írsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektoru školského vzdelávania na online verziu kontaktného semináru Languages in Context. Podujatie je určené zástupcov zo sektoru školského vzdelávania – pre učiteľov cudzích jazykov na druhom stupni základných škôl a na stredných školách, ktorých zaujíma ako vyučovať cudzie jazyky v kontexte. Seminár sa zameria aj na využitie metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning). Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom informácie o používaní metódy CLIL, o osvedčených postupoch a možnostiach prepojenia na projekty Erasmus+. Účastníci budú mať možnosť spoznať učiteľov z rôznych krajín a nájsť potenciálnych partnerov pre budúce projekty. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 342 KB]
 
18. 11. 2020, 25. 11. 2020, 2. 12. 2020
    Nezaradené
Írsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektoru školského vzdelávania na online verziu tematického semináru What makes a good inclusion project? A Study Visit for newcomers engaging in international mobilities. Podujatie je určené zástupcov zo sektoru školského vzdelávania – pre riaditeľov základných škôl alebo učiteľov, ktorí učia žiakov vo veku od 6 do 12 rokov a majú záujem o mobilitné projekty Erasmus+ alebo projekty Školských výmenných partnerstiev na tému inklúzie. Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom príklady dobrej praxe od skúsenejších organizácií – inkluzívnych škôl, získať prehľad o projektových možnostiach programu Erasmus+ a nájsť potenciálnych partnerov pre budúce projekty na tému seminára. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 346 KB]
 Podujatia organizované IUVENTA - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a športRadi Vás stretneme na našich seminároch. Informácie o nových seminároch zverejňujeme priebežne.


media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov